Eskişehir sosyal medya ajansı; bireyler, işletmeler, firmalar ve markaların en yüksek etkileşim ve erişimi elde etmesi, dijital kimliğine prestij kazandırması için kısa – orta – uzun vadeli dijital pazarlama ve marketing planlaması yapan, uzman personeli ile yenilikçi çözümler sağlayan sosyal medya ajansıdır. Alışılagelmişin ötesinde, inovatif yaklaşımların benimsendiği profesyonel bir hizmet almak için iletişim sekmesi üzerinden tarafımızla iletişim kurabilir, destek birimimizden brifing alabilirsiniz.

Eskişehir sosyal medya ajansı gereksinimine eksiksiz yanıt veren sosyal medya ajansımızın hizmet kalemlerini, avantajlarını ve ayrıcalıklarını ifade etmeden önce, konu bütünlüğünün sağlanması adına bazı dijital kavramların kısaca tanımlanması isabetli olacaktır. Bu noktada ilk olarak sosyal medya kavramını açıklamak gerek. Sosyal medya; bireylerin internette aradığı, kullandığı ve içerik ürettiği interaktif iletişim platformu olarak tanımlanabilir.

Dijital medya ise sosyal medya kanalları, internet gazeteciliği, web 2.0 gibi mecraları kapsayan, geleneksel medya yerine kullanılmaya başlanan medya türüdür. Buradan da anlaşılacağı üzere; sosyal medya ve dijital medya birbirinden farklı kavramlardır. Sosyal medya sayesinde tek yönlü içerik paylaşımından çift taraflı içerik alışverişine geçilmiştir. Mekan ve zaman sınırlamasını ortadan kaldıran sosyal medya, geleneksel medyaya kıyasla hayli büyük bir etkileşim sunar.

Eskişehir Sosyal Medya Yönetimi

Eskişehir sosyal medya yönetimi hizmetleri sunan ajansımız; sosyal medya yönetiminde etkileşim, değer ve pazarlama çözümleri sunmaktadır. Eskişehir sosyal medya yönetiminde; değişen, sosyalleşen ve dijitalleşen dünyada başarılı olmayı hedefleyen bireylere ve işletmelere yönelik gerçekçi bir strateji belirlemekte; yenilikçi bir yaklaşımla sürdürülebilir sonuçlar sağlamaktayız. Bu bağlamda, sosyal medya ajansımız;

 • Online itibar yönetimi,
 • Müşterilerle verimli ve dinamik ilişkiler geliştirilmesi,
 • Tüketici talepleri, şikayetleri ve önerileri çerçevesinde reaksiyon alınması,
 • Marka bilinirliğinin artırılması,
 • Müşteri memnuniyeti ve sadakat yaratma,
 • Rekabet araştırması hizmetleri sağlar.

Sosyal Medya Ajansı Nedir?

Sosyal medya ajansı; marka ve işletmelerin sosyal medyadaki gereksinimlerini tespit eden, içerik paylaşım stratejileri geliştiren, pazarlama – kampanya – reklam çalışmalarını düzenleyen personeli ile sosyal medya çözümleri sağlayan ajanstır. Eskişehir sosyal medya ajansı olarak faaliyet gösteren ajansımız; geleceğe yönelik projelerin sosyal medya üzerinden geniş hedef kitlelere ulaşabilmesi adına çözümler geliştirmekte, kısa ve uzun vadeli planların başarıyla tamamlanmasına yardımcı olmaktadır.

Sosyal medyanın dinamiklerini bilmek, trendleri takip etmek ve kullanıcı davranışlarını bilmek, başarılı bir dijital varlığa sahip olmanın ön koşulları arasında yer alır. Sosyal medya ajansı, başarılı bir dijital varlığa sahip olmanın ön koşulları ile birlikte farklı parametreleri de gözeterek kapsamlı, çok yönlü ve profesyonel çözümler sunar. Sosyal medya hesapları ile hedeflenen etkileşimin ve dönüşümün elde edilmesi, isabetli hedef kitle analizi yapmayı, kısaca her yönüyle profesyonel bir çalışma yapmayı gerektirir.

Sosyal Medya Ajansı Ne Yapar?

Sosyal medya ajansı markaların sosyal medya platformları başta olmak üzere dijital ortamda yüksek etkileşim ve dönüşüm elde edebilmesi amacıyla strateji geliştirir, trendleri takip ederek aksiyon alır ve çok yönlü hizmet verir. Oldukça geniş yelpazeli hizmet alanına sahip olan Eskişehir sosyal medya ajansının başlıca hizmetleri şunlardır:

 • Sosyal Medya Stratejisi Geliştirme
 • Reklam ve Kampanya Yönetimi
 • Hedef Kitle ve Rakip Analizi Yapma
 • Influencer ve Affiliate Marketing Çalışmaları
 • İçerik Stratejisi Geliştirme ve İçerik Tasarımı
 • Sosyal Medya Moderasyon Süreçleri
 • Analiz ve Raporlama Süreçleri

Sosyal medya ajansının görev alanına giren işler, sosyal medya danışmanlığı almak isteyen markaların özel taleplerine ve gereksinimlerine göre değişkenlik gösterebilir. Zira, her markalanın geleceği yönelik planları farklı olduğu gibi mevcut durumları, ihtiyaçları ve koşulları da farklıdır. Bu nedenle, başarılı sonuçlar elde edilebilmesi için farklı bir sosyal medya planlaması yapılması gerekebilir.

Sosyal Medya Ajansı Nasıl Seçilir?

Sosyal medya ajansı seçimi, yararlanılacak sosyal medya hizmetinin başarısına doğrudan etki edeceği için son derece titiz ve dikkatli davranmak gerek. Tercihte bulunurken “marka hedefleri” doğrultusunda seçim yapmak daha faydalı olacaktır. Zira, sosyal medya üzerinden ulaşılmak istenen hedef, her bir marka için farklılık arz eder. Sosyal medya ajans seçiminde doğru bir tercihte bulunmak için yanıtlanması gereken başlıca sorular şunlardır:

 • Markam, sosyal medya platformlarından hangisinden daha fazla etkileşim elde etmekte, hangisi üzerinden aktif iletişim yürütmekte?
 • Markamın hedef kitlesinde kimler bulunmakta?
 • Markamın sosyal medya platformlarındaki takipçi sayısı kaç?
 • Gönderilerimim etkileşim düzeyi nedir?
 • Reklam için ne kadar bütçe ayırabilirim?
 • Dijital pazarlama çalışmalarından ne bekliyorum?
 • Rakiplerimle aramdaki rekabetin şiddet düzeyi nedir?

Sıralanan soruların yanı sıra, doğru adresten hizmet almak adına farklı sorular da sorulabilir. Soru sormak ve yanıt vermek, bir sosyal medya ajansından ne beklendiğinin belirlenmesinde, netleştirilmesinde oldukça önemlidir. Pazarlama ihtiyaçları tek tip ve herkes için geçerli değildir; her markanın farklı pazarlama gereksinimleri vardır. İhtiyaçların belirlenmesi, belirlenen ihtiyaçlara yanıt verecek nitelikte sosyal medya ajansı bulunabilmesinde etkilidir. Bir sosyal medya ajansını değerlendirirken şunlara dikkat edilmelidir:

 • Ajansın referansları,
 • Ajans personeli, çalışanların uzmanlık alanları,
 • Fiyat – performans karşılaştırması.

Neden Sosyal Medya Ajansı ile Çalışmalıyım?

Sosyal medya ajansı, markaların ve firmaların arz ettiği ürün ve hizmetlerin geniş hedef kitlelerine tanıtılması adına çok yönlü, kapsamlı ve profesyonel çözümler sunar. Markaların ve firmaların ekonomik geleceğini garanti altına alan bu çözümler sayesinde dijital itibar artışı ve ürün – hizmet satış hacminde yükselme sağlanır. Eskişehir sosyal medya ajansı gereksinimine eksiksiz yanıt veren ajansımız tarafından sunulan başlıca hizmetler şunlardır:

 • En yüksek etkileşim ve dönüşüm oranı elde edilecek sosyal medya platformlarında hesap oluşturulması,
 • Sosyal medya hesaplarının profesyonel, minimalist, modern ve güvenilir bir görünüm kazanması adına düzenleme yapması,
 • Hedefler kapsamında görsel ögeler, yazılı çalışmalar, videolar ve işitsel içerikler hazırlanması,
 • Paylaşım takvimi oluşturulması ve periyodik paylaşımlar yapılması,
 • Tüketicilere arz edilen ürün ve hizmetleri satın alma oranı en yüksek kitlenin belirlenmesi, belirlenen hedef kitle ile etkileşim kurularak takipçi olmalarının sağlanması,
 • Sosyal medya hesaplarında ivmeli bir büyüme sağlanması,
 • Sosyal medya hesapları ile web sitesi arasında bağlantılar kurularak trafiğin karşılıklı artması,
 • Çeşitli etkinlikler, kampanyalar düzenlenerek takipçilerle sıkı ve güçlü bir iletişim kurulması,
 • Geri dönüşlerin olumsu ve olumsuz olmak üzere kategorize edilmesi ve raporlanması,
 • Kısa – orta – uzun vadeli dijital stratejiler geliştirilmesi.

Sosyal Medya Ajansı Neden Önemlidir?

Kişiler ve işletmeler sosyal medya platformlarının sahip olduğu muazzam etkileşimin farkında; ancak, sosyal medyanın sahip olduğu bu muazzam etkileşimden en yüksek verimde faydalanmak için nasıl aksiyon alması, yol haritasını belirlerken nelere dikkat etmesi gerektiği ve başarılı sonuçlara en kısa sürede ulaşmak için ne yapılması ve ne yapılmaması gerektiği hususlarında tereddüde düşmekte. Sosyal medya ajansı, söz konusu hususlarda vakit ve maddiyat kaybı yaşanmaması adına etkili çözümler sunar.

Sosyal medya platformlarında başarılı kampanyalar yürütmek, etkileşim – erişim – dönüşüm oranında artış sağlamak, satışa sunulan ürün – hizmetlerin tüketicilere dikkat çekici bir biçimde sunmak için kapsamlı, çok yönlü ve etkili bir çalışma yapmak gerekir. Etkili, kapsamlı ve çok yönlü bir çalışma yapmak içinse ciddi bir uzmanlık ve deneyime gereksinim duyulur. Sosyal medya ajansı, profesyonel personeli sayesinde bu uzmanlık ve deneyimi eksiksiz karşılar.

Eskişehir sosyal medya ajansı olarak kişilere, markalara, firmalara ve işletmelere sosyal medya çözümleri sunan, profesyonel ve uzman kadrosu sayesinde yenilikçi çalışmalarla müşterilerini buluşturan ajansımıza web sitemizin iletişim sekmesi üzerinden ulaşabilir, hizmet ve çözümlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz?